Beste mensen,

De NVPSB leden staan voor kwaliteit, vakmanschap en betrouwbaarheid, dit wordt getoond door het IKB-PSB certificaat. Het actuele REGISTER is hier te vinden:
https://www.kiwa.com/globalassets/netherlands/kiwa-verin/register-ikb-psb-bedrijven.pdf

Wat betreft het laden van pluimvee zijn er vandaag (14 november 2018)
33 gecertificeerde IKB-PSB pluimveevang en laadbedrijven.

Momenteel zijn er 8 IKB-PSB pluimveeservicebedrijven geschorst.

LET OP dat u geen gebruik maakt van deze 8 bedrijven.

Pluimveebedrijven kunnen eveneens geschorst worden, als blijkt dat er niet volledig met IKB-PSB erkende bedrijven is gewerkt.

Hebt u opmerkingen of vragen neem dan contact met ons op.

Met de vriendelijke groeten,

Jan Brok
Coördinator/afgevaardigde