Organisatie

De Nederlandse Vereniging van Pluimvee Service Bedrijven (NVPSB) is een vereniging die belangen behartigt en verdedigt sinds 1995 voor IKB-erkende Pluimvee Service Bedrijven in Nederland.

Belangenbehartiging voor en door Pluimvee Service Bedrijven

Belangen behartigen / belangen verdedigen is belangrijke zaak voor alle IKB-PSB bedrijven. Gehoord worden en mee kunnen beslissen daar waar het moet. Iedereen voor zich zelf gaat niet, er is geen afstemming en geen representatieve vertegenwoordiging, die als gesprekspartner wordt geaccepteerd.

Gezamenlijk uw belangen verdedigen, de Nederlandse Vereniging van Pluimvee Service Bedrijven is daarvoor opgericht. Een vereniging die communiceert en opkomt voor de aangesloten leden op elke plek waar dat nodig is. Altijd in het belang van de leden en de Nederlandse Pluimveesector.

Bestuur

De NVPSB-bestuursleden worden door de NVPSB leden op de Algemene Leden Vergadering gekozen, op voordracht van het bestuur, of op voordracht van tenminste vijf gewone leden. Evenwichtig over de IKB-PSB activiteiten en verdeeld over Nederland.

De samenstelling van het Dagelijks Bestuur: (per 11-10-2018)

NVPSB Functie Naam PSB Activiteit(en)
Voorzitter: Serge Moonen Reinigen
Secretaris: Joep van de Waarenburg Pluimveeladen
Penningmeester: Paul van Eck Ontsmetten en Ongediertebestrijding
Bestuurslid: Gerrit Bril Pluimveeladen en Enten
Bestuurslid: Richard Broekman Pluimveeladen en Enten
Bestuurslid: Freek van Essen Ontsmetten, Ongediertebestrijding en Reinigen
Bestuurslid: Rahmi Gemril Pluimveeladen
Bestuurslid: Dea Veenstra Pluimveeladen
     
Aangevuld met    
Coördinator/Afgevaardigde: Jan Brok Algemeen eerste NVPSB aanspreekpunt