Belangenbehartiging

voor en door Pluimvee Service Bedrijven

Belangen behartigen / belangen verdedigen is belangrijke zaak voor alle IKB-PSB bedrijven. Gehoord worden en mee kunnen beslissen daar waar het moet. Iedereen voor zich zelf gaat niet, er is geen afstemming en geen representatieve vertegenwoordiging, die als gesprekspartner wordt geaccepteerd.

Gezamenlijk uw belangen verdedigen, de Nederlandse Vereniging van Pluimvee Service Bedrijven is daarvoor opgericht. Een vereniging die communiceert en opkomt voor de aangesloten leden op elke plek waar dat nodig is. Altijd in het belang van de leden en de Nederlandse Pluimveesector.