Bestuur

De NVPSB-bestuursleden worden door de NVPSB leden op de Algemene Leden Vergadering gekozen, op voordracht van het bestuur, of op voordracht van tenminste vijf gewone leden. Evenwichtig over de IKB-PSB activiteiten en verdeeld over Nederland.

De samenstelling van het Dagelijks Bestuur

NVPSB Functie Naam PSB Activiteit(en)
Voorzitter: Serge Moonen Reinigen
Secretaris: Joep van de Waarenburg Pluimveeladen
Penningmeester: Paul van Eck Ontsmetten en Ongediertebestrijding
Bestuurslid: Gerrit Bril Pluimveeladen
Bestuurslid: Richard Broekman Pluimveeladen en Enten
Bestuurslid: Freek van Essen Ontsmetten, Ongediertebestrijding en Reinigen
Bestuurslid: Rahmi Gemril Pluimveeladen
Bestuurslid: Dea Veenstra Pluimveeladen
Bestuurslid: Marijn Bouman Pluimveeladen, Enten en Reinigen
Aangevuld met
Coördinator/Afgevaardigde: Jan Brok Algemeen eerste NVPSB aanspreekpunt