Pluimveevangbedrijven hebben problemen om personeel te vinden en vast te houden. Harry Bril van Pluimveeservicebedrijf Bril in Drenthe, luidt de noodklok.

Hij maakt zich grote zorgen of het deze zomer zal lukken om alle vleeskuikens naar de slachterijen te krijgen. “Er zijn nu al problemen. Ik houd mijn hart vast voor de zomer.”

Kippenvangers in andere sectoren aan de slag

Meerdere vangbedrijven bevestigen de personeelsproblematiek. Los personeel is bijna niet te krijgen. Door de aantrekkende economie kunnen de kippenvangers in andere sectoren aan de slag, zoals in de bouw, veelal tegen een hoger salaris en onder betere arbeidsomstandigheden.

Pluimveevangers moeten dag en nacht en in de weekenden klaar staan, werken vaak in stoffige en schaars verlichte hokken en krijgen veelal pas kort van te voren te horen hoe laat en waar ze aan het werk moeten.

Een eigenaar van een pluimveevangbedrijf in Friesland bevestigt de personeelsproblemen. Hij zegt dat het personeelsbestand al enkele maanden hard terugloopt. “Sinds maart is 20% tot 25% van het personeel weg.”

Brancheorganisatie nieuw leven inblazen en cao

Donderdag 31 mei hebben 15 vangploegen bij elkaar gezeten om over de personeelsproblematiek te spreken. Besloten is onder meer om het branche-organisatie NVPSB nieuw leven in te blazen. En geopperd is bezig te gaan met een cao voor pluimveevangers. Die werken nu veelal tegen het wettelijk minimum loon.

Bril zegt dat het loon al 10 jaar op hetzelfde niveau zit. Hij bepleit een ‘sociaal loon’. Dat zal leiden tot een hogere prijs voor de pluimveehouders. “In het noorden is de vangprijs al jarenlang 3,3 cent per kuiken, exclusief voorrijkosten. Dat zou minimaal naar 4 cent moeten. Om de ergste nood te kunnen lenigen.”

Prijsverhoging voor pluimveehouders op komst

Het Friese vangbedrijf zegt pluimveehouders een brief te hebben gestuurd waarin het een prijsverhoging van 5% à 6% aangekondigd. “Aan het eind van het jaar gaan we de situatie opnieuw bekijken. Mogelijk komt er dan weer een verhoging.”

Pluimslachterij-organisatie Nepluvi is niet bekend met de problematiek van de vangbedrijven.

Ook pluimveeservicebedrijven die jonge leghennen of vleeskuikenouderdieren vangen voor transport naar legbedrijven, melden problemen met het vasthouden van personeel.

Pluimveevangbedrijven werken gedeeltelijk, sommige volledig, met buitenlands personeel. Onder meer uit Polen, Hongarije, Letland, Bulgarije, Roemenië. Die werken dan bijvoorbeeld 3 maand en gaan dan 1 maand naar huis.

Bron: boerderij.nl