Uitnodiging voor Algemene Leden Vergadering op 11 oktober 2018

Beste leden,

Hierbij nodigt het Bestuur van de Nederlandse Vereniging van Pluimvee Service Bedrijven. U van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op:

Donderdag 11 oktober 2018 om 13.00 uur in Zalencentrum de Bongerd, Flessenstraat 54 te Heteren.

De agenda voor de vergadering:

 1. Om 13.00 uur opening door de voorzitter dhr. S. Moonen.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Vaststelling notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 20 juni 2018
 4. Financiën.
  a) Financieel overzicht t/m 3de kwartaal 2018.
  b) Begroting 2019.
 5. Verkiezing Bestuursleden. Het huidige Interim bestuur bestaat uit:
  Voorzitter: Serge Moonen (Reinigen)
  Secretaris: Joep van de Waarenburg (Pluimveeladen)
  Penningmeester: Paul van Eck (Ontsmetten en Ongediertebestrijding)
  Bestuurslid: Freek van Essen (Ontsmetten, Ongediertebestrijding en Reinigen)
  Bestuurslid: Richard Broekman (Pluimveeladen en Enten)
  De volgende kandidaat bestuursleden worden voorgedragen:
  Bestuurslid: Gerrit Bril (Pluimveeladen en Enten)
  Bestuurslid: Dea Veenstra (Pluimveeladen)
  Bestuurslid: Rahmi Gemril (Pluimveeladen)
  NVPSB-leden kunnen zich ook kandidaatstellen voor het Bestuur. Dit dient schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat, of voor aanvang van deze Algemene Leden Vergadering.
 6. Jaarplan speerpunten en werkgroepen.
  Coördinator Jan Brok is vanaf juli actief met vnl. ledenwerving en informatie verzamelen, met prioriteit op het vangen en laden van pluimvee.
  1. Ledenweving
  2. Werkgroepen samen stellen per activiteit:
  A) Vangen vleesdieren (vleeskuikens, eenden en kalkoenen)
  B) Vangen van uitgelegde dieren (legkippen en moederdieren)
  C) Enten en Laden van jonge leghennen en moederdieren
  D) Ongediertebestrijding (ook bloedluis)
  E) Ontsmetten
  F) Reinigen
  3. Effectieve controle tijdens de uitvoerende werkzaamheden op de pluimveebedrijven.
  4. Betere borging van kwaliteitssystemen
 7. Contributie tarief 2019 vaststellen.
  Ter vergadering wordt het contributie voorstel 2019 gedaan dat mede is afgestemd op de benoemde speerpunten en omvang van de te verwachte activiteiten in 2019.
  (voor vangen en laden is meer aandacht en inzet nodig 2019, het voorstel is om hier een toeslag toe te passen m.b.t. omvang)

  NVPSB Contributie Tarief

  2018

  Basis contributie 1ste IKB-PSB activiteit

  € 600,00

  Elke volgende IKB-PSB activiteit

  € 200,00

  ZZPér contributie per activiteit

  € 200,00

  Toeslag vangen en laden Klein bedrijf

  1-15 pers.

  Toeslag vangen en laden Middel bedrijf

  16-25 pers.

  Toeslag vangen en laden Groot bedrijf

  >25pers.

 8. W.v.t.t.k.
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting om 15.00 uur.

Z.s.m. aanmelden en afmelden via de mail wordt zeer op prijs gesteld.

Met de Vriendelijke groeten,
Coördinator / Afgevaardigde NVPSB

Jan Brok.