De NVPSB onderkent de ernst van deze Corona-uitbraak en het enorme leed voor mensen. Pluimveevang- en pluimvee-entbedrijven zijn onderdeel van een gezonde voedselketen. Zonder deze bedrijven is de constante aanvoer van pluimveevlees en eieren niet meer gegarandeerd, voor de Nederlandse ei- en kipverwerkers. (Lees consument/supermarkten)

Pluimveevanger is een cruciaal beroep in de voedselvoorziening. Bij onvoldoende beschikbaarheid van gekwalificeerde pluimveevangers komt er een hapering in de voedselstroom en komt het dierwelzijn in het gedrang. Pluimveehouders zijn verantwoordelijk voor de inhuur van deze bedrijven.

Op dit moment is er al een tekort aan voldoende vangers, vangbedrijven missen nu medewerkers die door gezondheidsproblemen en risico’s niet meer mogen/kunnen of willen komen werken. Verder zijn veel grenzen en het luchtruim gesloten waardoor nieuwe aanwas van medewerkers stil staat. Door toename in de vraag naar pluimveevlees en vervroegd slachten van moederdieren, nemen de werkaanvragen toe, waardoor personeelstekort verder toeneemt.

De gezamenlijke ketenpartijen, pluimveehouder, Pluimvee Service Bedrijven en de afnemende partij, zullen er alles aan doen om bij de werkzaamheden, de COVID-19 richtlijnen te hanteren. Om daarmee de gezondheid van het personeel en Volksgezondheid maximaal te waarborgen.
De 1,5 meter norm is op elke plek vereist.

 • Algemene preventie (Elk persoon)
 • Reizen en verzamelen van werknemers (Pluimvee Service Bedrijven)
 • Werkplek en Omgeving (Pluimveehouders)
 • Voorzieningen op de werkvloer
 • Werkzaamheden en Methode (Gezamenlijke inspanning)

Bekijk of download hier de opsomming van maatregelen ten aanzien van het Coronavirus COVID-19.

Extra maatregelen om de voedselketen in deze corona periode draaiende te houden.

Pluimvee service Bedrijven

 • Optimale hygiëne in de vervoermiddelen. Met grote regelmaat reiniging/desinfecteren. (bijvoorbeeld elke medewerker verplicht zijn handen desinfecteren voor ze instappen)
 • Voldoende desinfectiemiddel aanwezig in de vervoermiddelen.
 • Aangepast personenvervoer (1,5 meter naleven) in 9 persoonsbussen mogen nu maar 3 personen, waardoor het aantal benodigde chauffeurs/vervoersmiddelen verdrievoudigd dient te worden. In praktijk is dit bij lange na niet haalbaar. Vanaf nu worden ook touringcars ingezet om medewerkers verantwoord ter plekke te krijgen. In een touringcar van 50 personen kunnen 8 personen (rekening houdend met 1,5 afstand) vervoerd worden, in een dubbeldekker voor 90 personen mogen 20 personen vervoerd worden.
 • Deze extra transportkosten worden 1 op 1 door berekend aan de opdrachtgever.

Opdrachtgevers/Pluimveehouders

 • In omkleedruimtes en kantines 1,5 meter afstand aanhouden, bepaal aantal personen per ruimte.
 • Werk in shifts en spreid de schafttijden. (Max. aantal personen/keer)
 • Maak de ruimtes vaker schoon m.n. contactplekken, deurkrukken, kranen en toilet enz.
 • Gebruik zo veel mogelijk gebruik van wegwerp materialen:
  – plastic bekers i.p.v. glazen of mokken.
  – blikjes frisdrank in plaats van flessen.
  – papieren handdoeken i.p.v. stoffen enz. enz.

Oproep aan pluimveehouders begin op tijd met uw voorbereiding en maak afspraken met uw Pluimvee Service Bedrijf.

Niet werken volgens de corona regels kan bedrijfssluiting tot gevolg hebben, dit moeten we ten alle tijden zien te voorkomen.

Verantwoord samen werken in een vitale sector, in de voedselketen.

Nadere informatie over dit persbericht: Jan Brok, 06 – 12 84 38 14